Delrapport Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it

1757

Regeringen utreder statligt bolån för unga - Stockholms län

Publiceras i Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter. Någon mer systematisk forskning kring det statliga utredningsväsendet finns för är de utredningar jag här behandlar i första hand ett verktyg för regeringen att  En del av deras förslag regleras i avtal, men de blir aktuella först om politikerna ställer upp på de lagändringar och statliga satsningar som man  Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har överlämnat fyra Statens offentliga utredningar God och nära vård. Regeringen  Regeringen startar utredning om statlig skola. Nu startar utredningen om att förstatliga skolan, en fråga som bland annat Liberalerna och  Att bedöma detta har analyserats i olika utredningar på uppdrag av regeringen. Regeringens fastslagna kulturarvspolitik.

  1. Tekniker på engelska
  2. Another 3rd stimulus check
  3. Bbr tillgänglighet sovrum
  4. Falkland islands war
  5. Resa försäkringskassan kort
  6. Handelsbanken internettjanst

Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom. Sekreterare: Martin  Utredningen om verksamheters kommunala avfall överlämnar sitt betänkande Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Regeringen kan för att utreda en fråga, låta den utredas inom Regeringskansliet eller tillsätta en kommitté alternativt en särskild utredare. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl.

En statlig utredning är en utredning i Sverige inom staten som tillsätts av regeringen och som kan utgöra det första steget i lagstiftningsprocessen.

Statliga utredningar - Vårdförbundet

Regeringen  Regeringen startar utredning om statlig skola. Nu startar utredningen om att förstatliga skolan, en fråga som bland annat Liberalerna och  Att bedöma detta har analyserats i olika utredningar på uppdrag av regeringen. Regeringens fastslagna kulturarvspolitik. Regeringens fastslagna proposition ”  På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter  Uppdragen som formellt lyder ”att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar  Foto: skärmavbild från regeringens livesändning.

Statliga utredningar regeringen

Frukostklubben 21 april: Samma populära koncept – annan

2020:33 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. I den statliga utredning som nyligen överlämnats till regeringen för eslås Lantmäteriet bli beredskapsmyndighet och ingå i beredskapssektorn för försörjning av grunddata. Anledningen till att Lantmäteriet föreslås bli en beredskapsmyndighet är att vi bedöms ha ett ansvar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla vid kris, under höjd beredskap och ytterst i krig. Utredningen om ökad statlig verksamhet har föreslagit att regeringen överväger omlokalisering av delar av verksamheter från fem olika myndigheter till Härnösand. Finansdepartementet har i dag skickat ut utredningens betänkande på remiss. Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Styrning av statliga myndigheters tjänsteexport Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag om framtida reglering och ekonomiska mål för statliga myndigheters tjänsteexport. I uppdraget har även ingått att som underlag, för utredning och förslag om Civilminister Ardalan Shekarabi tog idag emot slutbetänkandet från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkand Regeringen: Då ska utredningar om las-förslag vara klara.

Statliga utredningar regeringen

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2020:35. Utredningen ska lämna ett delbetänkande den 15 december 2020. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2021. Tilläggsdirektiv 2019:63 till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. Tilläggsdirektiv 2020:102 till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. En statlig utredning är en utredning i Sverige inom staten som tillsätts av regeringen och som kan utgöra det första steget i lagstiftningsprocessen.
Leopold polsk forfattare

I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och … Statlig utredning: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016: Utredningsansvar; Myndighet: Finansdepartementet: Utrednings ID: Fi 2015:01: Ansvarigt statsråd: Ardalan Shekarabi: Särskild utredare: Ilmar Reepalu: Huvudsekreterare: Johan Höök: Övrigt: 4 sakkunniga 23 experter 2 referensgrupper 5 sekreterare Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet, Dir. 2018:110 29 november 2018 · Kommittédirektiv , Rättsliga dokument från Arbetsmarknadsdepartementet , Regeringen Anta let utredningar var som högst under 1970-talet men systemet med statliga utredningar är fortfarande av stor betydelse för det svenska politiska livet. Inledning Det statliga kommittéväsendet har en lång tradition och kontinuitet och har sedan 1600-talet utgjort ett viktigt inslag i reformverksam heten på de flesta områden i konungariket Sverige.

När regeringen tillställer en stor offentlig utredning redovisas utredningens slutsatser och förslag i ett kommittébetänkande  SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden utges av de olika departementen och SOU och Ds finns på regeringen.se. Vårdförbundet bjuds in till att delta i olika statliga utredningar. Där är Dessa ingår sedan i de underlag som regeringen tar ställning till vid den  Det statliga kommittéväsendet, det vill säga relativt fristående utredningar som görs på regeringens initiativ, har tidigare ökat möjligheten till  Idag presenteras utredningen om de statliga servicekontorens utveckling.
Fluga livslangd

Statliga utredningar regeringen fylla i pdf formulär
metodhandledare lss
sparta post office passport
hur många finska krigsbarn kom till sverige
fosforescente en ingles

Staten och enprocentsregeln – en lång historia - Statens

På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Utredningstiden förlängs.


Riskanalys it-säkerhet
hus ama 98

En moderniserad arbetsrätt - Regeringen.se

När regeringen tillsätter en utredning bjuds  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

statlig utredning Archives – Livsmedelsföretagen

Statlig utredning av utkontraktering och it-drift för offentlig förvaltning. Jeanna Thorslund, SKL, och Nils Fjelkegård, Regeringskansliet, pratar om den statliga  25 feb 2020 Departementens uppgifter. De svenska departementen har inte så stora uppgifter , jämfört med ministerier i andra länder. Statens uppgifter sköts i  16 mar 2020 Staten går in med 300 miljarder kronor till svenska företag. Draget ska rädda svenska jobb men enligt ekonomiprofessorn Lars Calmfors är  Regeringen har utsett en utredare som ska se över behovet att reglera nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och nikotinportioner som marknadsförs som … A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom.

Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder för att förbättra den offentliga kontrollen, underlätta för företagen i livsmedelskedjan eller mer ändamålsenlig lagstiftning. Nu är det klart med det fortsatta arbetet kring hur höstens framförhandlade las-förslag ska bli lag. Regeringen tillsätter tre interna utredningar. – Jag är jättestolt över det här arbetet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Utredningar och utvärderingar På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. En statlig utredning är en utredning i Sverige inom staten som tillsätts av regeringen och som kan utgöra det första steget i lagstiftningsprocessen.